StartIndivid och familj
Kontaktobjekt
Publicerad 2018-03-08
Uppdaterad 2023-07-11 08:58

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-74 96 07
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Individ och familj ger råd, stöd och riktade insatser till personer och familjer med brister i sin sociala trygghet. Målet är att stärka deras resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv.