StartArbetsmarknad / integration
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-11-17
Uppdaterad 2024-02-08 14:31

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: arbetsmarknadsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kommunen arbetar aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker de arbetslösas kompetens och möjligheter att få ett arbete.

Vår verksamhet

Kommunen arbetar aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker de arbetslösas kompetens och möjligheter att få ett arbete. Det är olika former av praktik, arbetsträning, skyddade anställningar och projekt.

Uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vård och omsorg.