StartMarlene Jansson, Arbetsmarknadskonsulent
Kontaktperson

Marlene Jansson, Arbetsmarknadskonsulent

Publicerad 2018-08-15
Uppdaterad 2021-02-26 11:41

Ärenden

Arbetsmarknadsenheten, BEA-anställningar, Extratjänster

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 24
Fax: 0224-188 50
E-post: marlene.jansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala