StartMina sidor - Inloggning
Självservice
Publicerad 2020-10-13
Uppdaterad 2022-12-15 10:42

Krav för inloggning:

  • BankID
 

Om tjänsten

Mina sidor är en portal där du kan följa alla de ärenden som du har skickat in via Sala kommuns e-tjänsteplattform. Via Mina sidor kan du:

  • Se alla dina pågående och avslutade ärenden
  • Se dina sparade men ännu ej inskickade ärenden
  • Kommunicera via e-post/SMS med den/de person(er) som handlägger ditt ärende
  • Spara personliga uppgifter för automatisk ifyllnad nästa gång du använder en av Sala kommuns e-tjänster

Tips

Här kommer några tips kring hur du använder Sala kommuns e-tjänster:

Logga in

De flesta av Sala kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med BankID. Genom att logga in med BankID legitimerar du dig och vi kan vara säkra på att det är just du som har skickat in ett ärende. Inloggningen innebär även andra fördelar, exempelvis att vissa uppgifter kan fyllas i automatiskt i ditt ärende och att du kan skicka meddelanden direkt till din handläggare. E-tjänster där vi inte kräver inloggning är bland annat de där du kan välja att skicka in ett ärende anonymt. 

Spara ärende

När du loggat in med BankID på Sala kommuns e-tjänsteplattform erbjuds även möjligheten att spara ett pågående ärende innan du skickar in det. Inga obehöriga kan komma åt ditt ärende utan det sparas på Mina sidor där endast du och eventuella medsökande har åtkomst till ärendet. Det är först när du tryckt på "Skicka in" som ditt ärende inkommer till Sala kommun och kan behandlas av handläggare.

Skicka in ärende

När du som inloggad har skickat in ett ärende får du en bekräftelse via e-post och/eller SMS beroende på vad du har angivit i e-tjänsten. Bekräftelsen innehåller en direktlänk till ditt ärende som du når genom att logga in med BankID på Mina sidor.

Skicka och svara på meddelanden

När du har skickat in ett ärende kan du och din handläggare skicka meddelanden via Mina sidor med direkt koppling till ditt ärende. I de fall där handläggare har skickat ett meddelande till dig får du en notifiering om detta via e-post och/eller SMS beroende på vad du har valt i e-tjänsten.

Logga ut

När du är inloggad på Mina sidor och är klar med ditt ärende rekommenderar vi att du loggar ut och stänger ned webbläsaren. Detta är särskilt viktigt om du använder en allmän dator, exempelvis på ett bibliotek eller i en reception.

Vanliga frågor och svar

Ja, Sala kommuns e-tjänsteplattform är anpassad för alla typer av enheter (dator, mobil och surfplatta).

Vissa ärenden behöver signeras av två parter för att kunna behandlas av handläggare. I dessa fall kommer du att få ange kontaktuppgifter till den part som ska signera ärendet utöver dig själv. Därefter skickar vi ett meddelande om signering via e-post och/eller SMS till den part som du har angett. Detta innebär därmed att båda parter måste ha BankID i de fall då en e-tjänst kräver två signaturer.

De allra flesta av Sala kommuns tjänster går att utföra antingen via e-tjänst eller via utskrivbar blankett. Blanketten skrivs ut, fylls i och skickas in via post till Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. De tjänster där det inte finns en blankett att tillgå går det att skicka in ditt ärende digitalt, men utan krav på inloggning med BankID. Vill du skaffa BankID men inte vet hur du ska gå tillväga? Läs mer på Skatteverket.se: Så här skaffar du e-legitimation.

När du har loggat in med BankID på en e-tjänst får du ett meddelande via e-post och/eller SMS som bekräftar att ditt ärende har skickats in. Bekräftelsen innehåller en länk till Mina sidor där du kan logga in med BankID för att följa statusen för ditt ärende. Du kan exempelvis se om ditt ärende är inskickat, om det väntar på flerpartssignering och därmed inte har skickats in ännu, om det är under behandling, med mera.

Du kan endast följa de ärenden som har skickats in via Sala kommuns e-tjänsteplattform. Detta innebär att du inte kan följa ärenden som har skickats in via en blankett eller via e-tjänst som skapats av en extern part. Det är inte heller möjligt att följa de ärenden som inte kräver inloggning med BankID.

Villkor

För att logga in på Mina sidor krävs BankID.

Observera att du endast kan se de ärenden som har skickats in via någon av Sala kommuns egna e-tjänster. Detta innebär att du inte kan se ärenden inskickade via blankett eller extern e-tjänst.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri att använda.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Relaterade länkar