StartKommunikationsenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2020-05-04
Uppdaterad 2024-04-17 17:20

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: information@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Har centralt ansvar för funktionerna kommunikation och medborgarservice. Funktionen kommunikation har övergripande ansvar för kommunens webbplats, intranät, sociala medier, e-tjänster, grafiska profil, expomaterial och trycksaker. Funktionen medborgarservice ansvarar för kommunens kontaktcenter, offentligt medborgarkontor, kommunhusets reception, turistinformation och budget- och skuldrådgivning.

Kvalitativa resultat

SKR har, tillsammans med Brilliant Future, tagit fram en mätning av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Den mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen.