StartWilliam Sundlin, Kommunikatör
Kontaktperson
Publicerad 2022-03-28
Uppdaterad 2023-01-11 15:35

Ärenden

Intranät, kommunikation, sociala medier, krisinformation, grafisk formgivning, media, press, trycksaker.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 78 07
Fax: 0224-67 78 00
E-post: william.sundlin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala