StartFakturor till kommunen - Guide
Självservice
Publicerad 2022-10-25
Uppdaterad 2023-02-28 07:25

Fakturaadress till kommunen

Sala kommun
Fakturahantering
Box 75
733  21 Sala
Momsregistreringsnummer: SE212000209801
Organisationsnummer: 2120002098

Elektroniska adresser

Vi har två elektroniska adresser; en för fakturor som gäller VA-verksamhet och en för alla andra fakturor.

Var noga med att skicka fakturorna till rätt adress.

Sala kommuns adress:

GLN-kod: 7362120002092
PEPPOL-ID: 0007:2120002098

Adress för fakturor till kommunens VA-verksamhet:

GLN-kod: 7350139150002
PEPPOL-ID: 0088:7350139150002

 

Om tjänsten

Guide om fakturor till kommunen.

Villkor

Betalningsvillkor

​Kommunen tillämpar alltid 30 dagars betalningsvillkor från ankomststämplad faktura, såvida inte annat särskilt avtalats med leverantören. Kommunen godtar inte expeditions- och/eller faktureringsavgifter.

Referensnummer

Sala kommun hanterar alla fakturor elektroniskt. Samtliga fakturor måste alltid märkas med kommunens referensnummer (4 positioner) vilken anges av beställaren vid inköpstillfället. Saknas detta kan fakturan återsändas till leverantören för komplettering.

På fakturan ska också framgå vem som är köpare, anges dock inte i samma fält som referensnumret.

Elektroniska fakturor - e-faktura

Lag om krav på e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Den nya lagen gäller sedan 1 april 2019.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Inköp som görs av oss, Sala kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Standarden för e-faktura till Sala kommun heter Peppol BIS Billing 3.0. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel (VAN-tjänst).

Följande fakturaväxlar är idag uppkopplade till kommunen.

  • Inexchange
  • Pagero

Vi har så kallad referenskodskontroll hos fakturaväxlarna vilket innebär att fakturorna måste vara märkta med referenskod (4 positioner) för att komma fram. Referenskoden ska anges av beställaren vid inköpstillfället.

Fakturaportal

Skickar du ett fåtal fakturor per år till oss, så kan du kostnadsfritt fakturera oss i en fakturaportal. Du loggar in via nedanstående länk för att registrera dina fakturor. Första gången skapar du ett konto.

https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/Sala/

Pappersfakturor

Sekretessfakturor är undantagna kravet på elektronisk fakturering. Med sekretessfakturor menas fakturor som innehåller namn och personnummer. Pappersfakturor skannas centralt i kommunen och samtliga skickas till kommunens centrala fakturaadress.

Ekonomikontoret
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade kategorier