StartEkonomikontoret
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-06-10
Uppdaterad 2023-01-26 15:34

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Ekonomikontoret ansvarar för utveckling, samordning och planering av kommunens ekonomi vilket innebär ett ansvar för den ekonomiska styrningen, finansiell planering och policys samt riktlinjer med anknytning till ekonomi och verksamhet. Kontorets ansvarsområden är budgetprocessen, uppföljningar, bokslut, årsredovisning och redovisning.