StartKontakt
Katalog
Publicerad 2023-10-03
Uppdaterad 2023-10-03 09:09

Här kan du söka efter kontaktuppgifter till ansvariga verksamheter för kommunens service och tjänster.

0224-74 70 00 - Kontaktcenter

Kommunens kontaktcenter svarar på vanliga frågor och kopplar dig till kommunens verksamheter och handläggare under kontorstid kl. 8–16.30.

Vår automatiska telefonist är i tjänst dygnet runt: tryck 1 och säg för- och efternamn på den du söker så kopplas du fram automatiskt.

Felanmälan kontorstid

Felanmälan av kommunala anläggningar och tekniska tjänster 0224-74 70 00.

Felanmälan efter kontorstid
Gator, vägar, vatten och avlopp: SOS Alarmering 021-35 07 80

Akut hjälp och journummer

Sala kommun kan ge dig stöd om du behöver akut social hjälp.