StartTillgänglighet för sala.se
Informationstjänst

Tillgänglighet för sala.se

Publicerad 2019-01-03
Uppdaterad 2020-07-16 10:49
Sala kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskrivs hur sala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från sala.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Det finns inget textalternativ för våra webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. [WCAG 1.1.1 (A)]
  • Presentationsattribut för html används för funktionell visning av iframe-element. [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Det finns video som saknar syntolkning. [WCAG 1.2.5 (AA)]
  • Det finns inget alternativ för att hoppa över upprepat innehåll [WCAG 2.4.1 (A)]
  • Det finns länkar där samma länktext används för olika destinationer. [WCAG 2.4.4 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sala.se.

Senaste bedömningen gjordes den 16 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 juli 2020.

Relaterade tjänster