Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Restaurering vall gruvkanalen v.26-27

Läckage har noterats genom dammvallen längs gruvkanalen som nu ska tätas. Under arbetet kommer kanalen att vara avsänkt. Vi ber om vi...

Fiberutbyggnad i Sala under sommaren

IP Only kommer genom Sörmans Mark & Entreprenad förlägga fiber i Kungsängen i Sala under sommaren. Arbetet kommer att starta måndag ...

Vägarbete: Kungsgatan med infart från Väsbygatan avstängd för trafik

Måndag 29 maj -- fredag 14 juli kommer Kungsgatan vara stängd för trafik med infart från Väsbygatan.