StartNäringsliv och arbete
Kategori

Näringsliv och arbete

Publicerad 2017-06-20
Uppdaterad 2020-04-30 10:12
Meddelandet skickas till naringslivskontoret@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Arbetsmarknad

Lediga jobb, timvikarie, personalpool, Ung Start, praktik, arbetsträning, feriearbete, tekniksprånget, utdrag ur belastningsregistret med mera.

Företag, stöd och rådgivning

Etablering, starta eget, lotsning, mentorskap, företagsregister, rådgivning, företagsbesök med mera.

Mark och lokaler

Ledig kommunal industrimark, bygglov, marklov, rivningslov, byggnadsarbete enligt plan- och byggförordningen, trädfällning på kommunal mark.

Tillstånd, regler och tillsyn

Alkohol, avfall, bygglov, brandskydd, djurhållning, livsmedel, lotterier, tillsynsavgifter, torghandel med mera.

Upphandling och inköp

Offentlig upphandling, konkurrensutsatt verksamhet, att tänka på när ditt företag lämnar anbud med mera.