StartNäringslivsenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2018-04-05
Uppdaterad 2023-10-17 13:22

Adress: Bråstagatan 5, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: naringsliv@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Näringslivsenheten är en strategisk utvecklingsenhet med ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig i Sala.