StartCarina Eriksson, Näringslivsutvecklare
Kontaktperson
Publicerad 2017-09-11
Uppdaterad 2022-09-22 16:49

Ärenden

Besöksnäring, Handel, Etableringar,Turism.

Adress: Bråstagatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 76 05
Fax: 0224-188 50
E-post: carina.eriksson2@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild