StartÅsa Stanaway, Näringslivsutvecklare
Kontaktperson
Publicerad 2023-09-19
Uppdaterad 2023-09-19 10:09

Ärenden

Besöksnäring, Handel, Etableringar,Turism.

Adress: Bråstagatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 76 05
Fax: 0224-67 78 00
E-post: asa.stanaway@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala