StartStab
Kontaktobjekt

Stab

Publicerad 2020-01-30
Uppdaterad 2020-07-16 11:26
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Staben innehåller funktionerna IT-chef, strateg, beredskapssamordning, kommunsekreterare och utredare.