StartFörvaltning och kontor
Informationstjänst

Förvaltning och kontor

Publicerad 2017-11-16
Uppdaterad 2019-05-09 14:32
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Sala kommuns organisation består av en förvaltning och tio kontor.
 • Vård och omsorg

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-20 09:22

  Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett yttersta ansvar för invånarnas försörjning och livsföring. Genom vård och omsorg garanterar kommunen denna trygghet för invånarna genom verksamhet för att ...

 • Kommunstyrelsens förvaltning

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Kommunen har från och med den 1 januari 2015 en ny förvaltningsorganisation med fortsatt fokus på medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. Kommunstyrelsens förvaltnings övergripande uppgift ...

 • Medborgarkontoret

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Sala kommuns medborgarkontor ingår i kommunstyrelsens förvaltning och består av enheterna för administration, kommunikation, IT och juridik. Vi på medborgarkontoret arbetar kontinuerligt med att ut...

 • Bygg- och miljökontoret

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Kontoret för myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet, inklusive alkoholtillstånd. Verksamheten ansvarar även för ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag.

 • Barn och Utbildning

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-14 15:46

  På skolnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingår skolorganisationen från o...

 • Kultur och fritid

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-12-18 16:17

  Kultur och fritid erbjuder kommunens invånare möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet med funktionella anläggningar, bibliotek och idrottsanläggningar, en mycket kompetent...

 • Räddningstjänsten Sala-Heby

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-07-02 09:21

  Räddningstjänsten Sala-Heby bildades 1973, utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna. Vi är totalt 105 anställda, varav 24 i utryckan...

 • Näringslivskontoret

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:10

  Oavsett om du är en befintlig Salaföretagare, funderar på att starta eget, eller om du vill etablera ditt företag i Sala - Vi ska möjliggöra att du på ett enkelt sätt ska få kontakt med kommunen. V...

 • Ekonomikontoret

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-02-26 10:53

  Ekonomikontoret ansvarar för utveckling, samordning och planering av kommunens ekonomi vilket innebär ett ansvar för den ekonomiska styrningen, finansiell planering och policys samt riktlinjer med ...

 • Personalkontoret

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2018-11-19 14:59

  Sala kommuns personalkontor ingår i Kommunstyrelsens förvaltning och består av personalchef, förhandlingschef, HR-konsulter, lönechef och lönehandläggare.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2018-06-26 15:04

  Kontoret ansvarar för drift och underhåll av tekniska system och anläggningar för kommunens infrastruktur samt för det kommunala plan- och utvecklingsarbetet.