StartFörvaltning och kontor
Informationstjänst
Publicerad 2017-11-16
Uppdaterad 2020-01-30 10:39

Sala kommuns organisation består av en förvaltning och åtta kontor.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2021-03-25 09:51

  Ekonomikontoret ansvarar för utveckling, samordning och planering av kommunens ekonomi vilket innebär ett ansvar för den ekonomiska styrningen, finansiell planering och policys samt riktlinjer med ...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-07-16 11:27

  Kommunens förvaltningsorganisation med fokus på medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. Kommunstyrelsens förvaltnings övergripande uppgift är att vara kommunens centrala verksamhetsresurs i...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2021-11-04 07:42

  På Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingå...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-10-05 10:50

  Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett yttersta ansvar för invånarnas försörjning och livsföring. Genom vård och omsorg garanterar kommunen denna trygghet för invånarna genom verksamhet för att ...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2021-02-04 15:08

  Kultur och fritid erbjuder kommunens invånare möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet med funktionella anläggningar, bibliotek och idrottsanläggningar, en mycket kompetent...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-05-05 15:56

  Sala kommuns personalkontor ingår i Kommunstyrelsens förvaltning och består av personalchef, förhandlingschef, HR-konsulter, lönechef och lönehandläggare.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-06-23 07:48

  Räddningstjänsten Sala-Heby bildades 1973, utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna. Vi är totalt 105 anställda, varav 24 i utryckan...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2021-06-04 12:05

  Samhällsbyggnadskontoret ingår i kommunstyrelsens förvaltning och består av enheterna för byggenheten, miljöenheten och plan- och utvecklingsenheten.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2021-02-16 13:43

  Kontoret ansvarar för drift och underhåll av tekniska system och anläggningar för kommunens infrastruktur.

Relaterade tjänster