StartFörvaltning
Informationstjänst
Publicerad 2017-11-16
Uppdaterad 2023-02-20 08:11

Sala kommuns organisation består av en förvaltning.

Här listas förvaltningsorganisationen. Den politiska organisationen hittar du i förtroendemannaregistret.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-26 15:34

  Ekonomikontoret ansvarar för utveckling, samordning och planering av kommunens ekonomi vilket innebär ett ansvar för den ekonomiska styrningen, finansiell planering och policys samt riktlinjer med ...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-17 14:40

  Kommunens förvaltningsorganisation med fokus på medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. Kommunstyrelsens förvaltnings övergripande uppgift är att vara kommunens centrala verksamhetsresurs i...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-05-05 10:17

  Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett yttersta ansvar för invånarnas försörjning och livsföring. Genom vård och omsorg garanterar kommunen denna trygghet för invånarna genom verksamhet för att ...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-26 15:34

  Kultur och fritid erbjuder kommunens invånare möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet med funktionella anläggningar, bibliotek och idrottsanläggningar, en mycket kompetent...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-03-20 11:49

  Sala kommuns personalförvaltning ingår i Kommunstyrelsens förvaltning och består av personalchef, förhandlingschef, HR-konsulter, lönechef och lönehandläggare.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-09-06 08:33

  Räddningstjänsten Sala-Heby bildades 1973, utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna. Vi är totalt 114 anställda, varav 24 i utryckan...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-26 15:33

  Samhällsbyggnadskontoret ingår i kommunstyrelsens förvaltning och består av enheterna för byggenheten, miljöenheten och plan- och utvecklingsenheten.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-03-31 10:33

  På Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingå...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-21 14:44

  Dataskyddsombud, IT-enheten, Kanslienheten, Kommunikationsenheten, Upphandlingsenheten

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-08-31 13:34

  Kontoret ansvarar för drift och underhåll av tekniska system och anläggningar för kommunens infrastruktur.

Relaterade tjänster