StartKanslienheten
Kontaktobjekt

Kanslienheten

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2021-06-02 10:59

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Från och med den 1 mars 2021 har Sala kommun en kanslienhet. Kansliets främsta uppgift är att skapa en kommungemensam hantering av ärendeberedning, nämndsammanträden, registrering och diarieföring samt förvalta kommunarkivet.

Relaterade tjänster