StartMalin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-21
Uppdaterad 2023-11-29 13:12

Ärenden

Sekreterare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ledningsutskott och krisledningsnämnden. Ersättare till sekreterare i kommunfullmäktige.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224747052
Fax: 0224-67 78 00
E-post: malin.selldenwahlman@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala