StartMalin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
Kontaktperson

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare

Publicerad 2016-09-21
Uppdaterad 2020-01-30 10:36
Sala kommun, Stab

Ärenden

Nämndsekreterare för Kommunstyrelsen

Adress:
Telefon: 0224747052
Fax: 0224-188 50
E-post: malin.selldenwahlman@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala