StartMalin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
Kontaktperson

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare

Publicerad 2016-09-21
Uppdaterad 2021-03-18 15:16

Ärenden

Sekreterare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ledningsutskott och krisledningsnämnden. Ersättare till sekreterare i kommunfullmäktige.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0224747052
Fax: 0224-188 50
E-post: malin.selldenwahlman@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala