StartTomas Alriksson, Kommunarkivarie
Kontaktperson
Publicerad 2016-03-14
Uppdaterad 2023-03-07 08:14

Ärenden

Kommunarkivarie och ansvarig för kommunarkivet. Handlägger arkiverade betyg för Sala kommuns skolor. Registrator för kommunstyrelsens verksamheter med ansvar för postöppning, diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 55
Fax: 0224-67 78 00
E-post: tomas.alriksson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala