StartLina Gummeson, Kommunsekreterare
Kontaktperson
Publicerad 2017-01-18
Uppdaterad 2024-05-30 10:59

Ärenden

Sekreterare i kommunfullmäktige och demokratiberedningen. Ersättare till sekreterare i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ledningsutskott. Administrerar förtroendemannaregistret. Stöd till förtroendevalda.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 62
Fax: 0224-67 78 00
E-post: lina.gummeson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala