StartLina Ahlm, Kommunsekreterare
Kontaktperson

Lina Ahlm, Kommunsekreterare

Publicerad 2017-01-18
Uppdaterad 2021-03-18 15:23

Ärenden

Sekreterare i kommunfullmäktige och demokratiberedningen. Ersättare till sekreterare i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ledningsutskott. Administrerar förtroendemannaregistret. Stöd till förtroendevalda.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 62
Fax: 0224-188 50
E-post: Lina.Ahlm@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala