StartAnna Rydstedt, Huvudregistrator
Kontaktperson
Publicerad 2023-11-29
Uppdaterad 2024-01-03 08:52

Ärenden

Huvudregistrator för kommunstyrelsens verksamheter med ansvar för postöppning, diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar. Ansvarig för det kommunövergripande diariet.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 67
Fax: 0224-67 78 00
E-post: anna.rydstedt@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala