StartPostlista
Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2024-01-03 08:49

På den här sidan publiceras Sala kommuns postlista för kommunstyrelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Önskar du ta del av allmänna handlingar kontakta respektive registrator.

Postlistan visar de allmänna handlingar som kan vara till exempel brev eller skrivelser som har kommit in till Sala kommun och som registreras i nämndernas diarium. Den dagliga postlistan publiceras löpande.

En handling är allmän om den är inkommande, upprättad eller utskickad från kommunen. Allmänna handlingar är offentliga enligt offentlighetsprincipen med undantag av handlingar som är sekretessbelagda.

Rekommenderade webbläsare för postlistan:

  • Google Chrome
  • Internet Explorer

Postlista för Sala kommun

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se