StartSjälvservice

Självservice

Publicerad 2018-01-16
Uppdaterad 2018-01-16
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Här hittar du kommunens olika tjänster för Självservice där du kan ansöka och anmäla direkt i onlineformulär men även via vanliga blanketter.

Välj en bokstav för att söka självservice i en alfabetisk lista.

 • Affischering på anslagstavlor - Beställning

  Senast uppdaterad: 2017-08-21 08:27

  Kommunen äger nio offentliga anslagstavlor placerade i centrala Sala som är avsedda för affischering av publika arrangemang och evenemang. Uppsättning och nedtagning av affischer sköts på entrepre...

 • Alkohol, folköl, försäljning/servering - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-19 11:25

  Den som vill sälja folköl i detaljhandeln måste enligt alkohollagen göra en anmälan till kommunen senast när försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper folköl och att begr...

 • Alkohol, servering till allmänhet - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-23 09:56

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. Den här ansökan avser serveringstillstånd f...

 • Alkohol, servering, tillfälligt tillstånd för slutet sällskap eller enstaka tillfällen - Ansökan

  Senast uppdaterad: 2017-10-23 10:39

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring p...

 • Alkohol, serveringsansvarig personal - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-23 09:45

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering avses att alkoholdrycker säljs för förtäring p...

 • Allmänna ämnen i Västerås - Ansökan

  Senast uppdaterad: 2017-07-06 13:15

  Med denna blankett kan du ansöka om att få studera grundläggande eller gymnasiala vuxenutbildningar i Västerås. För mer information se dokumentbilagor.

 • Anläggningsuppgifter till föreningsregistret - Rapportera

  Senast uppdaterad: 2016-05-06 07:47

  I Sala finns föreningar som har anläggningar av olika slag. Kommunen har ett register på dessa anläggningar och det är föreningarna som vid behov anmäler uppdatering av uppgifterna. Registret är ti...

 • Annons på infartstavlor - Beställning

  Senast uppdaterad: 2017-11-01 08:40

  Annonsering av korta textbudskap på kommunens fyra elektroniska infartstavlor som är uppställda utefter Salas större infartsvägar från Avesta, Uppsala, Enköping och Västerås. Budskap Meddelanden ...

 • Anställning, timvikarie inom barn och utbildning - Intresseanmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-25 12:01

  Här anmäler du intresse för arbete som timvikarie inom kommunens verksamheter inom förskola, skola, fritids och särskola.

 • Anställning, timvikarie inom måltidsenheten - Intresseanmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-26 11:27

  Här anmäler du intresse för arbete som timvikarie på kommunens måltidsenhet som ansvarar för kommunens storkök och restauranger. Vi är 70 anställda fördelade på fem områden och serverar 4 000 port...

 • Användning av massor/avfall för anläggningsändamål - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-02-13 14:26

  Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa. Om...

 • Arrangemang till evenemangskalendern - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-10-31 15:14

  Evenemangskalendern är en tjänst som kommunen driver för att marknadsföra alla evenemang som äger rum i Sala.

 • Arrangemangsbidrag - Ansökan

  Senast uppdaterad: 2017-03-21 13:57

  Arrangemangsbidrag kan sökas av förening, organisation eller företag som har sitt säte i Sala kommun och ges till enstaka offentliga arrangemang som kan anses ligga utanför ordinarie verksamhet. A...

 • Arrangemangsbidrag - Redovisning

  Senast uppdaterad: 2017-03-20 11:09

  Arrangemang som beviljats stöd ska skicka in en redovisning senast 3 månader efter avslutat evenemang.

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Ansökan

  Senast uppdaterad: 2017-07-11 14:38

  Snabb slant är ett bidrag för dig som vill genomföra ett kultur- eller fritidsprojekt av engångskaraktär som t ex en filmvisning, fotoutställning, workshop, konsert, pingisturnering eller debattkvä...

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Redovisning

  Senast uppdaterad: 2017-03-20 11:46

  Redovisningen ska lämnas senast 3 veckor efter att aktiviteten genomförts.

 • Autogirobetalning för vattenabonnemang - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-11-17 14:59

  Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektr...

 • Avfall, mellanlagring - Anmälan

  Senast uppdaterad: 2017-03-01 14:49

  Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Är den totala mängden mer än 1...

 • Avfall, sopsortering - Guide

  Senast uppdaterad: 2016-10-03 14:08

 • Avlopp, enskilt - Ansökan

  Senast uppdaterad: 2017-12-19 16:13

  Fastigheter som ligger på landsbygden saknar ofta möjlighet att koppla sitt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. På dessa fastigheter måste avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk oc...