StartTillgänglighet för sala.se
Informationstjänst
Publicerad 2019-01-03
Uppdaterad 2024-01-15 14:56

Sala kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskrivs hur sala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sala.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det finns inget textalternativ för våra webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Det påverkar dig med nedsatt och/eller utan hörsel. Vi publicerar protokoll från kommunfullmäktige där de beslut som fattas i kommunfullmäktige framgår. Vi kommer att se över möjligheten om det finns en teknisk lösning för att automatisera undertexter. [WCAG 1.1.1 (A)]
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, vilket påverkar dig som använder skärmläsare. Det gäller till exempel blanketter och informationsmaterial. Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.
  • Presentationsattribut för html används för funktionell visning av iframe-element. [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Det finns video som saknar syntolkning. [WCAG 1.2.5 (AA)]
  • Externa bibliotek kan innehålla fel. Vi ser över möjligheter för att åtgärda dessa.

Oskäligt betungande anpassning

Sala kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll.

  • Inspelningar från kommunfullmäktiges sammanträden kräver för mycket tid att texta. Vi publicerar protokoll från kommunfullmäktige där de beslut som fattas i kommunfullmäktige framgår.
  • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete och resurser för att åtgärda alla dokument och vi kommer inte att hinna åtgärda alla innan den 23 september 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Gamla inspelningar som inte är tillgänglighetsanpassade men som ändå ligger kvar.
  • Dokument publicerade före 23 september 2019 som inte behöver tillgänglighetsanpassas då de inte används för ett administrativt ändamål.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sala.se. Vi använder även ett oberoende digitalt verktyg som kontinuerligt går igenom webbplatsen och uppmärksammar oss på eventuella avvikelser från webbtillgänglighetsdirektivet.

Senaste bedömningen gjordes den 29 december 2023.

Relaterade tjänster