StartKommunala arkiv
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2021-12-08 15:17

Arkivets uppgift är att bevara, vårda och göra tillgängligt kommunala handlingar och även vissa enskilda arkiv. Kommunarkivet är en del av det lokala och nationella kulturarvet. Arkivet är placerat i kommunhuset och är kommunens centralarkiv.

Arkivets uppgift

Arkivets uppgift är att bevara, vårda och göra tillgängligt allmänna handlingar från kommunala förvaltningar och bolag. Här finns också enskilda arkiv från föreningar och enskilda personer.

Kommunarkivet är en del av det lokala och nationella kulturarvet.

Kommunens allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. Vissa handlingar som bevaras hos kommunarkivet omfattas däremot av sekretess. Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar.

Arkivlokalen är brandsäker och har en klimatanläggning som är särskilt lämpad för papper. Där finns även en utställningsmonter som visar den senaste "Arkivens dag" utställningen.

Ta gärna kontakt med arkivets personal och boka tid innan ditt besök, så att de har möjlighet att ta fram materialet innan besöket.

Om kommunarkivet

Arkivbildare

Kommunarkivet i Sala innehåller ett flertal arkivbildare:

 • Sala kommun
 • Sala socken, äldre handlingar från 1820 till 1951
 • Sala stad, äldre handlingar från1863 till 1970
 • Enskilda arkiv, handlingar som kan vara från enskilda personer, föreningar och bykistor.
 • Kommunala bolag

Arkivet innehåller dessutom äldre kommuner som efter kommunsammanslagningen 1971 ingår i Sala kommun:

 • Fläckebo kommun handlingar från 1800 till 1951
 • Kila kommun handlingar från 1859 till 1951
 • Kumla kommun handlingar från 1859-1951
 • Norrby kommun handlingar från 1863 till 1951
 • Möklinta kommun handlingar från 1863-1970
 • Tärna kommun handlingar från 1845-1970
 • Västerfärnebo kommun handlingar från 1863-1970

Lämna in arkivalier

Enskilda föreningar och personer har möjlighet i mån av plats att deponera eller donera arkivalier till kommunarkivet, efter överenskommelser med arkivarien.

Kommunala handlingar inlämnas enligt dokumenthanteringsplanen för varje nämnd.

Kommunala bolags arkivhandlingar lämnas in efter dokumenthanteringsplan eller enligt överenskommelse.

Studera arkivalier

När man hanterar ömtåliga arkivalier bör man ha bomullsvantar på sig för att skydda materialet, detta är särskilt viktigt när det gäller fotografier.

Arkivens dag

Varje år är det sedan 1998 en Arkivens dag i Sverige och så även i Sala. Vanligtvis ordnar kommunarkivet en utställning under ett särskilt tema i samband med dagen.

Tema för Arkivens dag år 2007 och framåt

Temaaffischer som tagits fram inför Arkivens dag 2007 och framåt.

Tema 2007: Mats G Beckman kåserar om sin lokalhistoriska forskning

Tema 2008: Caféer i Sala genom tiderna

Tema 2009: Salabilder från femtio- och sextiotalet
Ur Alfred Lindéns diabildsamling

Tema 2010: Gustav Hedléns insamlade material och Okända hus i Sala
I Sala kommunarkiv finns Gustav Hedléns insamlade digra och rika material som skulle blivit en bok om Sala silvergruva. Gustav Hedlén avled 1941, 57 år gammal, innan arbetet med boken påbörjades. Men dessförinnan hann han skriva tre andra böcker om gruvan och en lång rad kulturhistoriska artiklar i tidningar och tidskrifter. Okända hus i Sala: Hjälp till att identifiera ett tjugotal hus från Sala där vi endast har bilder.

Tema 2011: Konst på räkningar

Tema 2012: Sala gamla lasarett
Årets Arkivens dag är resultatet av ett samarbete mellan Sala kommunarkiv och Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia, Inga-Lill Holm och Lillemor Larsson.

Tema 2013: Parker i Sala

Tema 2014: Tema: Orostider. Salaligan och 1930-talet

Tema 2015: Gränslöst, bilder från Sala

Tema 2017: Synd & skam
Synd och skam om ni inte får se dessa bilder ur fotograf Sven Norlings samling.

Tema 2018: Fest & glädje! Barnens dag