StartStyrdokument
Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2024-01-11 11:03

Ett urval av kommunens styrdokument som föreskrifter, taxor, bolagsordningar, reglementen och delegationsordningar beslutade av kommunfullmäktige eller nämnd. OBS. Arbete pågår med att uppdatera denna sida.

Styrdokument under fullmäktige

Till denna kategori hör: Avgifter, Planer, Policyer, Program, Regler och Stadgor.

Styrdokument under nämnd, kommunstyrelse och förvaltning

Till denna kategori hör: Handlingsplaner, Handlingsprogram, Riktlinjer, Tillämpningsregler och rutiner.

Styrande dokument


Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se