StartStyrdokument
Informationstjänst

Styrdokument

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2021-03-15 10:04
Ett urval av kommunens styrdokument som föreskrifter, taxor, bolagsordningar, reglementen och delegationsordningar beslutade av kommunfullmäktige eller nämnd.

Styrdokument under fullmäktige

Till denna kategori hör: Avgifter, Planer, Policyer, Program, Regler och Stadgor.

Styrdokument under nämnd, kommunstyrelse och förvaltning

Till denna kategori hör: Handlingsplaner, Handlingsprogram, Riktlinjer, Tillämpningsregler och rutiner.

Styrande dokument


Relaterade kategorier