Start2022 - Sammanträdeskalender
Informationstjänst
Publicerad 2019-12-20
Uppdaterad 2022-08-11 09:36

Sammanträdeskalender för Sala kommuns styrelse och nämnder 2022

2022

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI

Kl.

Kommunfullmäktige

31

Inställt 28

255

30 20

18.00

Kommunstyrelsen

12

2 2

61,5

42,8

86,8

09.00

Kommunstyrelsens ledningsutskott

191

16

8-93,4

202,8

256,8

238

09.00

 

 

235

 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

11

8 15 12 17 14

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

20

101,5

10

148

198

168

09.00

Bygg- och miljönämnd

18

15 15 - 17 14

13.00

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

-

81,5

18

128

178

148

13.00

Vård-och omsorgsnämnd

-

91,5

16

138

188

158

13.30

Individnämnd

11

1 1 5 3 7

08.00

 

2022

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kl.

Kommunfullmäktige

-

29 26

319

287 19

18.00

Kommunstyrelsen

-

107,8

7

198,9

167,8

77

09.00

Kommunstyrelsens ledningsutskott

-

24

-

58,9

27

2110

09.00

        238    

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

-

16

13 11 8 13

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

-

18

229

138

108,A

810

09.00

Bygg- och miljönämnd

-

30 - 11 15 13

13.00

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

-

-

208

188

158

1310

13.00

Vård-och omsorgsnämnd

-

25

218

208

178

14

13.30

Individnämnd

5 2 6 4 1 6

08.00

1. Strategiskt inspel från finans.  2. Investeringsbudget 2024-2025 med plan 2026-2032  3. Bokslutsberedning.  4. Budgetberedning.  5. Bokslutsbeslut.  6. Budgetdirektiv  7. Budgetbeslut.  8. Månadsuppföljning.  9. Delårsrapport.  10. Verksamhetsplan (delges KS senast januari 2023). A.  Stipendier

Med reservation för eventuella ändringar.

För lokal och plats se respektive kallelser