Start2020 - Sammanträdeskalender
Informationstjänst

2020 - Sammanträdeskalender

Publicerad 2019-12-20
Uppdaterad 2020-06-04 10:41
Sammanträdeskalender för Sala kommuns styrelse och nämnder 2020

2020

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI

Kl.

Kommunfullmäktige

27

24 (inställt)

30 (inställt)

274

25

22 (inställt)

18.00

Kommunstyrelsen

8

5

4

84

66

105,6

09.00

        1 (extra sammanträde)      

Kommunstyrelsens ledningsutskott

231

19

10-112-3

226

275,6

246

09.00

 

 

234

 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

15

12

18

15

20

17

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

23

122

12

156

196

176

13.30

Bygg- och miljönämnd

21

18

17

 

12

16

13.00

Skolnämnd

 

112

3

146

196

166

13.00

Vård-och omsorgsnämnd

22

122

18

156

196

176

13.30

Individnämnd

7

4

3

7

5

2

08.00

 

2020

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kl.

Kommunfullmäktige

 

31

28

267

30

21

18.00

Kommunstyrelsen

 

126

9

77

116

96

09.00

Kommunstyrelsens ledningsutskott

 

26

307

286

256

16

09.00

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

 

19

23

21

18

9

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

 

19

237

146,8

116,A

9A*

13.30

Bygg- och miljönämnd

 

25

 

6

3

8

13.00

Skolnämnd

 

 

227

206,8

176

15

13.00

Vård-och omsorgsnämnd

 

19

237

146,8

186

9

13.30

Individnämnd

7

4

1

6

3

1

08.00

1. Strategiskt inspel från finans.  2. Bokslutsberedning.  3. Budgetberedning.  4. Bokslutsbeslut.  5. Budgetbeslut.  6. Månadsuppföljning.  7. Delårsrapport. 8.  Verksamhetsplan (delges KS 11 november). A.  Stipendier, * Utdelning kl. 19.00

Med reservation för eventuella ändringar.

För lokal och plats se respektive kallelser