Start2023 - Sammanträdeskalender
Informationstjänst
Publicerad 2019-12-20
Uppdaterad 2023-09-08 08:11

Sammanträdeskalender för Sala kommuns styrelse och nämnder 2023

2023

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI

Kl.

Kommunfullmäktige

30

27 27

245

29 197

18.00

Kommunstyrelsen

11

8 15

121,5

102,8

7,7,8

09.00

Kommunstyrelsens ledningsutskott

251

22

7-83,4

262,8

247,8

218

09.00

 

 

295

 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

10

7 14 11 16 13

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

19

91,5

9

138

178

158

09.00

Bygg- och miljönämnd

17

14 14 - 16 13

13.00

Skolnämnd

-

71,5

148

118

168

138

13.00

Social- och arbetsmarknadsnämnd

-

161,5

23

208

178

158

09.00

Äldre- och omsorgsnämnd

-

161,5

23

208

178

158

13.00

 

2023

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kl.

Kommunfullmäktige

-

28 25

309

27 18

18.00

Kommunstyrelsen

-

168

13

188,9

158

6

09.00

Kommunstyrelsens ledningsutskott

-

30

-

48,9

1

2010

09.00

        228    

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

-

15 12 10 - 12

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

-

24

219

128

168, 10,A 

14

09.00

Bygg- och miljönämnd

-

29   10 14 12

13.00

Skolnämnd

-

-

198,9

178

148, 10

12

13.00

Social- och arbetsmarknadsnämnd

-

-

218,9

198

168,10

14

09.00

Äldre- och omsorgsnämnd

-

-

218,9

198

168,10

14

13.00

1. Strategiskt inspel från finans.  2. Investeringsbudget 2024-2025 med plan 2026-2032  3. Bokslutsberedning.  4. Budgetberedning.  5. Bokslutsbeslut.  7. Budgetbeslut.  8. Månadsuppföljning.  9. Delårsrapport.  10. Verksamhetsplan (delges KS senast januari 2023). A.  Stipendier

Med reservation för eventuella ändringar.

För lokal och plats se respektive kallelser