Start2021 - Sammanträdeskalender
Informationstjänst

2021 - Sammanträdeskalender

Publicerad 2019-12-20
Uppdaterad 2021-03-10 08:05
Sammanträdeskalender för Sala kommuns styrelse och nämnder 2021

2021

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI

Kl.

Kommunfullmäktige

25 - inställt

22 29 - inställt 

265

31 216

18.00

Kommunstyrelsen

7

3 3

71,5

52,7

96,7

09.00

Kommunstyrelsens ledningsutskott

201

17

9-103,4

212,7

266,7

237

09.00

 

 

245

 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

12

10

17 14 19 16

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

21

111,5

18

157

207,A

177,A

13.30

Bygg- och miljönämnd

19

16 16

20

18 15

13.00

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

-

91,5

2

137

187

157

13.00

Vård-och omsorgsnämnd

21

101,5

17

147

197

167

13.30

Individnämnd

13

2 2 6 4 1

08.00

 

2021

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kl.

Kommunfullmäktige

-

30 27

258

29 20

18.00

Kommunstyrelsen

-

117

8

68

107

87

09.00

Kommunstyrelsens ledningsutskott

-

25

298

277

247

15

09.00

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

-

18

22 20 17 22

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

-

19

238

147,9

117,A

9A*

13.30

Bygg- och miljönämnd

-

31

21

12 16 14

13.00

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

-

-

218

197,9

167

14

13.00

Vård-och omsorgsnämnd

-

24

228

207,9

176

16

13.30

Individnämnd

6

3 7 5 2 7

08.00

1. Strategiskt inspel från finans.  2. Investeringsbudget 2023 med plan 2025-2029  3. Bokslutsberedning.  4. Budgetberedning.  5. Bokslutsbeslut.  6. Budgetbeslut.  7. Månadsuppföljning.  8. Delårsrapport.  9. Verksamhetsplan (delges KS 10 november). A.  Stipendier, * Utdelning kl. 19.00

Med reservation för eventuella ändringar.

För lokal och plats se respektive kallelser