StartKommunstyrelsens arbetsgivardelegations sammanträden
Informationstjänst

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegations sammanträden

Publicerad 2020-04-29
Uppdaterad 2020-04-29 15:54
Arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor. Delegationen består av kommunstyrelsens presidium.
  • 2020

  • Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-05-14

    Sammanträde
    Uppdaterad: 2020-05-07 13:25

    Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

  • Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-06-23

    Sammanträde
    Uppdaterad: 2020-06-24 06:45

    Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

  • Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-08-19

    Sammanträde
    Uppdaterad: 2020-09-01 13:14

    Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

  • Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-09-24

    Sammanträde
    Uppdaterad: 2020-09-30 08:05

    Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

  • Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-10-22

    Sammanträde
    Uppdaterad: 2020-10-16 09:40

    Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

  • Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-11-18

    Sammanträde
    Uppdaterad: 2020-11-25 07:30

    Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

  • Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-12-08

    Sammanträde
    Uppdaterad: 2020-12-17 11:14

    Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.