StartKommunstyrelsens arbetsgivardelegations sammanträden
Informationstjänst
Publicerad 2020-04-29
Uppdaterad 2022-03-29 09:19

Arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor. Delegationen består av kommunstyrelsens presidium.

Protokoll och kallelser