StartBygg- och miljönämndens sammanträden
Informationstjänst
Publicerad 2017-12-21
Uppdaterad 2023-11-13 10:12

Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av miljö- och hälsoskydd, livsmedelshygien samt alkohol och tobak.

 • 2015

 • Bygg- och miljönämnd 2015-01-08

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2015-02-03

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2015-03-10

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2015-04-21

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2015-05-19

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2015-06-23

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2015-08-25

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2015-10-06

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2015-11-17

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2015-12-15

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • 2016

 • Bygg- och miljönämnd 2016-02-09

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2016-03-15

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2016-04-12

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2016-05-10

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2016-06-07

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2016-06-28

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2016-08-30

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2016-10-11

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2016-11-15

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2016-12-13

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • 2017

 • Bygg- och miljönämnd 2017-02-14

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2017-03-21

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2017-04-25

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2017-05-23

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2017-06-27

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2017-08-29

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2017-10-10

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2017-11-14

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-07-07 14:15

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd 2017-12-12

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2017-08-10 16:18

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträder en gång per månad. Mötena är inte öppna för allmänheten.

 • 2018

 • Bygg- och miljönämnden 2018-02-06

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2018-01-15 11:02

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2018-03-20

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2018-01-15 11:02

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2018-04-17

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2018-01-15 11:03

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2018-05-29

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2018-01-15 11:03

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2018-06-18

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2019-01-01 15:03

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2018-06-26

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2018-01-15 11:04

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2018-08-28

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2018-01-15 11:04

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2018-10-09

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2018-01-15 11:05

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2018-11-20

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2018-01-15 11:06

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2018-12-11

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2018-01-15 11:07

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • 2019

 • Bygg- och miljönämnden 2019-01-30

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2019-01-17 11:56

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2019-03-05

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2019-02-18 15:28

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2019-04-09

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2019-01-01 15:02

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2019-05-14

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2019-01-01 15:02

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2019-08-27

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2019-01-01 15:04

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2019-10-01

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2019-01-01 15:07

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2019-11-12

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2019-01-01 15:05

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2019-12-10

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2019-01-01 15:00

  Bygg- och miljönämnden (BMN) sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • 2023

 • Bygg- och miljönämnden 2023-11-14

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2024-02-01 09:19

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl.13.00 i Burspråket. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-12-27 11:23

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl. 13.00 i Burspråket. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • 2024

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2024-02-12 10:21

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl. 13.00 i Gemenskapen. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2024-03-06 13:37

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl. 13.00 i Gemenskapen. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2024-05-14

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2024-02-01 10:26

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl. 13.00 i Gemenskapen. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2024-06-11

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2024-02-01 10:26

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl. 13.00 i Gemenskapen. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2024-08-27

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2024-02-01 10:27

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl. 13.00 i Gemenskapen. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2024-10-08

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2024-02-01 10:27

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl. 13.00 i Gemenskapen. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2024-11-12

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2024-02-01 10:28

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl. 13.00 i Gemenskapen. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnden 2024-12-10

  Sammanträde
  Uppdaterad: 2024-02-01 10:28

  Bygg- och miljönämnden sammanträder kl. 13.00 i Gemenskapen. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se