StartDemokratiberedningen
Informationstjänst

Demokratiberedningen

Publicerad 2019-09-05
Uppdaterad 2019-09-05 13:19
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.