StartDemokratiberedningen
Informationstjänst

Demokratiberedningen

Publicerad 2019-09-05
Uppdaterad 2019-09-05 13:19
Demokratiberedningen ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande från kommuninvånarna i den politiska processen, att lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med medborgarna.

Protokoll