StartSocial- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden
Informationstjänst
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-01 00:14

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, bland annat socialtjänstlag (2001:453) (SoL), lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) (LVM).

Social och arbetsmarknadsnämndens sammanträden

 • 2023

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-01-11 10:18

  Social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder kl. 09.00 i Gemenskapen. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-01-31 11:42

  Social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder i Gemenskapen, torsdagen den 26 januari, klockan 09.00

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-02-16 17:50

  Social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder i Stora Konferensen på Bergmästaren VoO, torsdagen den 16 februari klockan 09.00

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-02-28 13:53

  Social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder i Stora Konferensen VOO, Fredsgatan 23, klockan 13.00. Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-03-30 15:31

  Social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder i Stora Konferensen VOO, Fredsgatan 23, torsdagen den 23 mars, klockan 09.00. Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-04-25 14:31

  Social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder i Stora Konferensen VOO, Fredsgatan 23, torsdagen den 20 april klockan 09.00. Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-05-25 14:15

  Social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder i Gemenskapen, onsdagen den 17 maj klockan 09.00. Sammanträdet är ej öppet för allmänheten