StartÄldre- och omsorgsnämndens sammanträden
Informationstjänst
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-19 14:21

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, bland annat socialtjänstlag (2001:453) (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS), hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL). Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i samtliga individärenden som avser myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som rör enskilda inom nämndens ansvarsområde.

Äldre och omsorgsnämndens sammanträden

 • 2023

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-02-02 13:45

  Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder i Gemenskapen, torsdagen den 26 januari, klockan 13.00.

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-02-20 12:35

  Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder i Gemenskapen, torsdagen den 16 februari, klockan 13.00

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-03-30 15:29

  Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder i Stora Konferensen VOO, Fredsgatan 23, torsdagen den 23 mars, klockan 13.00

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-04-25 14:26

  Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder i Stora Konferensen VOO, Fredsgatan 23, torsdagen den 20 april, klockan 13.00

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-05-24 13:43

  Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder i Stora Konferensen VOO, Fredsgatan 23, onsdagen den 17 maj, klockan 13.00

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-06-21 13:31

  Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder i Stora Konferensen VOO, Fredsgatan 23, torsdagen den 15 juni, klockan 13.00

 • Sammanträde
  Uppdaterad: 2023-09-21 15:28

  Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder i Stora Konferensen VOO, Fredsgatan 23, torsdagen den 21 september, klockan 13.00