StartKommunfullmäktiges presidieberednings sammanträden
Informationstjänst
Publicerad 2023-02-10
Uppdaterad 2023-02-10 10:59

Här samlas kallelser och protokoll för kommunfullmäktiges presidieberedning.

Protokoll och kallelser


Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se