StartAdministrativt stöd Vård och Omsorg
Kontaktobjekt

Administrativt stöd Vård och Omsorg

Publicerad 2017-10-05
Uppdaterad 2021-06-01 08:44

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (kontaktcenter)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Vård och omsorgs IT-samordnare, systemförvaltare, Projekt Psykisk hälsa, kvalitetsutvecklare, SIP-koordinator, kontors- och nämndadministration, fakturering, debitering, registrator, information/reception.

Verksamhetsområde Administrativt stöd

Verksamheten omfattar vård och omsorgs övergripande funktion med medicinskt ansvarig sjuksköterska, kvalitetsutvecklare och systemförvaltare. Även administrativa uppgifter såsom kvalitetsutveckling, digital/ It-utveckling samt systemsupport gällande verksamhetsnära frågor.

Support/stödfunktion till verksamheterna genom administrativa uppdrag såsom faktura- och avgiftshantering, arkivering, information och diverse sekreteraruppgifter samt nämndadministration.

Verksamheten ansvarar för att statistikuppgifter från systemen redovisas bl. a till Socialstyrelsen varje månad samt större årliga undersökningar i samråd med överordnad.