StartAdministrativt stöd Vård och Omsorg
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-10-05
Uppdaterad 2024-03-22 15:39

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (kontaktcenter)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Stödfunktion till Vård- och omsorgskontorets verksamheter.

Verksamhetsområde Administrativt stöd

Verksamheten omfattar vård och omsorgs övergripande funktion med medicinskt ansvarig sjuksköterska, kvalitetsutvecklare och systemförvaltare. Även administrativa uppgifter såsom kvalitetsutveckling, digital/ It-utveckling samt systemsupport gällande verksamhetsnära frågor.

Support/stödfunktion till verksamheterna genom administrativa uppdrag såsom faktura- och avgiftshantering, arkivering, information och diverse sekreteraruppgifter samt nämndadministration.

Verksamheten ansvarar för att statistikuppgifter från systemen redovisas bl. a till Socialstyrelsen varje månad samt större årliga undersökningar i samråd med överordnad.

Inom administrativt stöd finns:

 • Enhetschef

 • Administrativ samordnare

 • IT-samordnare

 • Systemförvaltare

 • Projektledare - Psykisk hälsa

 • Kvalitetsutvecklare

 • Utvecklare

 • Kompetenssamordnare

 • MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

 • Kontors- och nämndadministration

 • Fakturering, debitering

 • Registrator, arkiv

 • Information/reception