StartEdvin Jernstedt, Nämndsekreterare
Kontaktperson
Publicerad 2022-10-10
Uppdaterad 2024-03-22 15:43

Ärenden

Äldre- och omsorgsnämnden (ÄON), Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN), och Social- och arbetsmarknadsutskottet (SANU), kommunens webbplats, intranät, broschyrer, donationsfonder, organisationsfrågor, ärendehantering.

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 57
Fax: 0224-192 98
E-post: edvin.jernstedt@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala