StartCamilla Penn, Assistent
Kontaktperson
Publicerad 2016-11-02
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Avgifter äldreomsorg

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 62
Fax: 0224-192 98
E-post: camilla.penn@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala