StartCamilla Penn, Assistent
Kontaktperson

Camilla Penn, Assistent

Publicerad 2016-11-02
Uppdaterad 2016-11-02 10:46

Ärenden

Avgifter äldreomsorg

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 62
Fax: 0224-192 98
E-post: camilla.penn@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala