StartJeanette Stuvemark, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2018-10-30
Uppdaterad 2024-03-07 13:08

Ärenden

Administrativt stöd, Vård och Omsorgskontoret

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 45
Fax: 0224-74 96 07
E-post: jeanette.stuvemark@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala