StartMarie Svens, Vård och omsorg registrator
Kontaktperson
Publicerad 2016-11-01
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Diarie- och posthantering, arkivansvarig

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 56
Fax: 0224-192 98
E-post: marie.svens@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala