StartElin Järn, Kompetenssamordnare
Kontaktperson
Publicerad 2016-03-14
Uppdaterad 2023-07-14 10:42

Ärenden

Kompetenscentrum, Vård och omsorg

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224749058
Fax: 0224-192 98
E-post: Elin.Jarn@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala