StartSusanne Arvenius, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kontaktperson
Publicerad 2022-09-07
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Adress: Fredsgatan 34, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 66
Fax: 0224-192 98
E-post: Susanne.Arvenius@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala