StartMarina Dickfors, Verksamhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2021-03-01
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Individ och familj, myndighetsutövning barn, ungdom, vuxen, ekonomiskt bistånd och öppenvård och förebyggande verksamheter, biståndsenheten, anhörigstöd samt administrativt stöd

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 33
Fax: 0224-74 96 07
E-post: marina.dickfors@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala