StartAnna Pierrou, Verksamhetschef
Kontaktperson

Anna Pierrou, Verksamhetschef

Publicerad 2019-08-01
Uppdaterad 2019-08-01 13:10

Ärenden

Individ och familj, myndighetsutövning barn, ungdom, vuxen, ekonomiskt bistånd och öppenvård och förebyggande verksamheter

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 33
Fax: 0224-192 98
E-post: Anna.Pierrou@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala