StartSamordningsenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2023-08-28
Uppdaterad 2023-08-28 01:02

Adress: Drottninggatan 10, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 94 90
Telefontider:

E-post: voo.samordningsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Samordningsenheten samordnar och är ett stöd till verksamhetsområdena Hemtjänst, Funktionsnedsättning och området för Särskilt boende för äldre. Vi är involverade i Praktiksamordningen för undersköterskor och Vård-och Omsorgscollege lokalt och regionalt.

Samordningsenheten Vård och Omsorg

Samordningsenheten samordnar och är ett stöd till verksamhetsområdena Hemtjänst, Funktionsnedsättning och området för Särskilt boende för äldre.

Vi är involverad i Praktiksamordningen för undersköterskor och Vård-och Omsorgscollege lokalt och regionalt.
Marknadsföring riktad till undersköterskor och stöd till chefer vid rekrytering etc.

Enhetschefen har även personalansvar för pool personalen som arbetar inom funktionsnedsättningsområdet och inom Särskilt boende för äldre.

Enhetschefen är ordförande i Lokala styrgruppen för Vård- och Omsorgscollege i Sala.