StartPer Blomqvist, IT-samordnare
Kontaktperson

Per Blomqvist, IT-samordnare

Publicerad 2017-10-05
Uppdaterad 2017-10-05 11:09

Ärenden

IT-samordnare

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 04
Fax: 0224-192 98
E-post: Per.Blomqvist@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala