StartIngela Eriksson, Assistent
Kontaktperson
Publicerad 2021-02-25
Uppdaterad 2023-01-19 11:11

Ärenden

Receptionen Vård och Omsorg

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 61
Fax: 0224-192 98
E-post: Ingela.Eriksson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala