StartIT- och digitaliseringsenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-05
Uppdaterad 2024-01-26 15:22

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 77 77
Telefontider:

Vid allvarlig driftsstörning övrig tid, dvs. mellan kl. 7.00–8.00 samt kl. 12.00–16.30 kan ni nå oss per telefon via Kontaktcenter (0224-74 70 00).

Fax: 0224-67 78 00
E-post: IT-enheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

IT- och digitaliseringsenheten hanterar alla ärenden inom kommunen som är relaterade till IT.

Kommunens interna IT-support (Helpdesk)

Felanmälan - dygnet runt: mejla it-support@sala.se eller anmäl via webbformulär.