StartKommunstyrelsens förvaltning
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-06-10
Uppdaterad 2023-01-17 14:40

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kommunens förvaltningsorganisation med fokus på medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. Kommunstyrelsens förvaltnings övergripande uppgift är att vara kommunens centrala verksamhetsresurs i kommunövergripande frågor samt ge stöd och service till kommunens verksamheter, till allmänheten och till andra myndigheter.