StartSamhällsbyggnadskontoret
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-03-22
Uppdaterad 2021-06-04 12:05

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224 - 74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Samhällsbyggnadskontoret ingår i kommunstyrelsens förvaltning och består av enheterna för byggenheten, miljöenheten och plan- och utvecklingsenheten.