StartMiljöenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-01-19
Uppdaterad 2023-05-30 16:22
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Miljöenheten har verksamhetsansvar för myndighetsutövningen enligt bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen. Enhetens tillsynsområden är miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedel, små avlopp och förorenade områden. Dessutom tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen samt tobakslagen.

Öppettider i Heby kommun

Heby kommun

Vi  ber er att ringa till kontaktcenter i Sala 0224-74 70 00 för kontakt med handläggare

Besöksadress i Heby

Tingsgatan 11, 744 32 Heby

Våra tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter