StartMiljöenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-01-19
Uppdaterad 2021-12-28 13:03
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Miljöenheten har verksamhetsansvar för myndighetsutövningen enligt bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen. Enhetens tjänstemän jobbar med miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedel, enskilda avlopp och förorenade områden. Dessutom tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen samt tobakslagen.

Öppettider i Heby kommun

Heby kommun

På grund av Covid-19 bemannas inte Heby kontoret tillsvidare. Kontakta handläggare på telefon

Bemannas av personal från byggenheten: Tisdagar kl. 9-12 och 13-15
Bemannas av personal från miljöenheten: Torsdagar kl. 9-12 och 13-15

Övrig tid ber vi er ringa till kontaktcenter i Sala 0224-74 70 00

Besöksadress i Heby

Tingsgatan 11, 744 32 Heby

Våra tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter