StartSara Henriksson, Miljöinspektör
Kontaktperson
Publicerad 2023-05-30
Uppdaterad 2023-05-30 16:16
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Miljöskyddstillsyn

Adress: Stora torget 1, Sala
Telefon: 0224-74 73 80
Fax: 0224-67 78 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala