StartSara Henriksson, Livsmedelsinspektör
Kontaktperson

Sara Henriksson, Livsmedelsinspektör

Publicerad 2017-08-17
Uppdaterad 2020-06-24 11:42
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Livsmedels tillsyn

Adress: Stora torget 1, Sala
Telefon: 0224-74 73 74
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala