StartAlkohol, folköl, försäljning/servering - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2024-01-25 10:20
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Den som vill sälja eller servera folköl måste enligt alkohollagen (2010:1622) göra en anmälan till kommunen innan försäljningen/serveringen startar. Anmälan ska innehålla verksamhetens egenkontrollprogram.

Villkor

Avgifter

Kommunen ansvarar för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.

Miljöenheten
0224-74 70 00 alkoholtobak@sala.se